پزشکان | بهترین پزشکان
جستجوی
پیشرفته
  1. خانه
  2. دکتر ها
  3. مهسا الیاس پور

“مهسا الیاس پور” موقعیت ها

بیمارستان فارابی بیمارستان فارابی
دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, شنبه, یکشنبه جدول دکتران: 8 24/7 در دسترس است
دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنج شنبه, جمعه جدول دکتران: 10 24/7 در دسترس است
دوشنبه, سه شنبه, پنج شنبه, جمعه, یکشنبه جدول دکتران: 6 24/7 در دسترس است
ادمین ادمین

ادمین

  • ادمین
اراک دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنج شنبه, جمعه, شنبه, یکشنبه جدول دکتران: 7 24/7 در دسترس است

درباره ی ما “مهسا الیاس پور”

خدمات ارائه شده

پزشک پیشگیری
پزشک پیشگیری 1 خدمات
پزشک بهداشت عمومی 100,000 تومان

این قیمت پایه است

تخصص ها

“مهسا الیاس پور” پاسخ ها

مقالات

نوشته 20
مهسا  الیاس پور مهسا الیاس پور
  • اشتراک گذاری پروفایل: